top of page
Pedagógiai szemlélet

Pedagógiai szemléletünk

A Kincskereső Iskola 1988. szeptemberében alakult meg az akkori Teleki Blanka Általános Iskola (Budapest, XI. kerület Bikszádi u. 61-63.) alsó tagozatos tagiskolájaként. Fenntartója Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata. Az iskolára érvényesek mindazok a szabályok, formák, kötelezettségek, melyek az önkormányzati fenntartású iskolákra érvényesek. A modellintézménynek tekintett iskola létrejöttét az Oktatási Minisztérium jogelődje és a Soros Alapítvány is támogatta. Az iskola pedagógiai célkitűzéseinek megvalósításában jelentős anyagi segítséget nyújt még a Kincskereső Alapítvány is.

Fokozatosan bővült először négy, majd az 1996/97-es tanévtől hat évfolyamossá, minden évfolyamon egy-egy tanulócsoportot indítva. A hat évfolyamos iskolaszerkezet kialakítását az elmúlt évtized – hazai és nyugat-európai pedagógiai tapasztalatokra alapozó – oktatásügyi reformtörekvései tették lehetővé. Ezen iskolaszerkezet fenntartását a határozott szülői igények is indokolják.

A Kincskereső Iskola 1996. szeptember 1-jétől a Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium (Budapest, XI. kerület Bartók Béla út 141.) tagiskolájaként működik tovább, melyben hat délelőtti tanulócsoport, négy napközis csoport és két tanulószoba működik.

Az iskola gyermekközpontú modellintézmény, ezt az elnevezést a Soros Alapítvány a következőkkel indokolta:

„A gyermekközpontú szemlélet jellemzője a fejlődő gyermek testi és lelki állapotainak változásairól - s változó szükségletéről - való szakszerű tudás és az e tudás megismert tényekhez való viszonyulás metodikai és didaktikai képessége. Ebből fakad a belső, megújulásra kész erők ébren tartása s az önirányításra, a személyes autonómiára nevelés.”

A Kincskereső Iskola feladatául tűzte ki e pedagógiai kultúra terjesztését, ezért vesz részt az ország különböző tájairól érkező főiskolai hallgatók és pedagógusok képzésében, illetve továbbképzésében. Emellett modellként szolgál olyan pedagógiai koncepciók megvalósításához is, melyek célul tűzik ki beilleszkedési és teljesítményzavarral küzdő gyerekek integrált nevelését kisközösségben.

1

PÓSA ERIKA
Kézművesség

E kiadvány elsődleges célja, hogy bemutasson néhány - délutáni szabadidőben is sikeresen megvalósítható - kézműves foglalkozást; melyek a hagyományos napközi keretei között is megvalósíthatóak. Az anyag megmunkálása, a praktikus intelligencia használata különösen fontos a kisiskolások számára, hiszen az iskolai oktatás döntően a verbális képességekre épít, és azok fejlesztését célozza. Az ismertetés kitér a játékokkal, anyagokkal kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakra, alapismeretekre, továbbá az egyes játékokban rejlő lehetőségekre. A készülő munkákat a műhelymunka leírása és a folyamatábrák teszik szemléletessé.

2

RUZSA ÁGNES
Családok-törzsek-bandák

Együttműködés. Társas kapcsolatok. Közös célok, közösség. Elkoptatott, lejáratott szavak, gyanús fogalmak. Úgy tűnik, nem túl korszerű értékek húzódnak meg mögöttük: mintha a világ körülöttünk nem ezekről szólna. A legkevésbé sem volt célunk filozófiai problémákkal foglalkozni e füzet írása közben, mégis szembe kellett néznünk néhány kérdéssel. Milyen embereket is szeretnénk nevelni? Szükségük lesz-e a gyerekeknek azokra a tulajdonságokra, melyek kialakításában a csoportmunka alkalmazásával segítségükre lehetünk? Amiben egyetértünk, hogy ez a fajta munka olyan képességek fejlődését segíti kibontakozni, melyek bármilyen világban az értelmes, teljes és boldog emberi léthez nélkülözhetetlenek. Azt persze mindenkinek magának kell eldöntenie, ő hogyan gondolkodik erről.

3

DEÁK ÉVA
Hagyományok

A népi hagyomány olyan kapu, melyen keresztül eleven kapcsolatba lehet kerülni az emberiség sok évezredes kulturális örökségével. A magyar népi hagyomány - hasonlóan más népek kultúrájához - hosszú évszázadok alatt letisztult tudást őriz az emberi életről, az ember és a körülötte lévő világ viszonyáról. Ez az, ami segítette elődeinket abban, hogy elhelyezzék magukat a világban, ráhangolódjanak, beilleszkedjenek annak rendjébe, képesek legyenek az emberi élet jelentős fordulópontjainak átélésére (pl.: születés, házasság, halál).

Ötlettár

Ötlettár

Ajánlók

Anchor 1
Örömre nevelni

Könyvajánló

WINKLER MÁRTA
Örömre neveleni

Jó szívvel ajánljuk figyelmetekbe Winkler Márta Örömre nevelni c. könyvét. Az irodában, Nagy Évánál megvásárolhatjátok.

Egy kis ízelítő a könyvből:

„Üdvözlet az Olvasónak!

Régi és szép szokás, hogy írók, szerkesztők így köszöntik azt, akinek a könyvüket szánják. Hadd egészítsem ki e hagyományos üdvözlést azzal, hogy egyben ennek a kiadványnak a célját és szerzőjének szándékát is jelezzem. Rövid leszek: mindez már a könyv címéből is kiolvasható!

Az ember nemcsak a mának él. Mindannyiunk, főként a gyerekeink sorsa a jövőbe torkollik. Rohanó, gondokkal teli életünket szeretnénk széppé, örömtelibbé, vagyis élhetőbbé tenni. Ebben a törekvésben – a családi nevelés mellet – az iskolának kitüntetett helye és szerepe van.

A híd egyik oldalán mi, nevelők, a másikon pedig a neveltek, a gyerekek állnak. Az információadás- és szerzés, az értelem, az érzelem és az akarat fejlesztésének terén viszont egymásra hatásról van szó, amelyben benne van a kölcsönösség mozzanata is.

Hogy hogyan? Erre keressük a választ ebben a könyvben.”

Linkajánló
GERŐ ZSUZSA
Érzelem, fantázia, gondolkodás óvodáskorban

Nem tévedés, iskolás gyerekek szüleinek ajánlom a kiváló gyerekpszichológus rövid írásait. Az évtizedekkel ezelőtt gyerekekről megfogalmazott gondolatokra ma talán még nagyobb szükségük lehet a felnőtteknek. Lenyűgöző akadémikus tudás és sokirányú klinikus tapasztalatok birtokában, mégis világosan és érdekfeszítően ír olyan kérdésekről, amivel minden szülő, pedagógus nap mint nap találkozik. A kötetet olvasva egészen hétköznapi, gyerekeinkkel kapcsolatos kérdések jobb megértéséhez kaphatunk új szempontokat. Gerő Zsuzsa nem ad nevelési tanácsokat, ahogy egyik cikkének címében írja: „Feladatunk a megértés”. Bár e könyv, mely a szerző halála után jelent meg, címében az óvodásokról beszél, biztos vagyok benne, hogy minden gondolata támpont lehet nagyobb gyerekek szülei és pedagógusai számára is.

WINKLER MÁRTA
Iskolapélda - Kinek kaloda, kinek fészek

Winkler Márta iskolája mára már fogalommá vált. Személyiségének ereje, szaktudásának magas szintje és különleges tanítási gyakorlata garantálják, hogy a hozzá járó tanulók nem az iskola kötelező terhétől szenvednek, hanem - mint egy gyermekközösség szabad és önálló tagjai - örömmel járnak iskolába, örömmel tanulnak, érzelmileg és szellemileg egészségesen fejlődnek. Ebben az iskolában nem csak a tanulás folyamatát segítő tevékenységek különlegesek, hanem már maga a megtanulandó "tananyag" is. Winkler Márta könyvének harmadik kiadása számos színes és fekete-fehér illusztrációval bővült.

bottom of page