Naptár

 
2019/2020-as tanév rendje

Jelentkezés

 
ANDÓNÉ NAGY KATALIN

A 2020/21-es tanévben induló első osztályunkról

Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Szeretnénk néhány gondolattal segíteni a tájékozódásukat. Kérjük, az iskolakeresés során vegyék figyelembe tagintézményünk néhány meghatározó sajátosságát:

  • tagiskolánk kisiskola, hat évfolyamos

  • 26 fős létszámmal indítjuk az első osztályt,

  • az első három évben nem osztályozzuk tanulóinkat, csak szöveges értékelést adunk,

  • a türelmes, személyre szabott érlelés meghatározó elv az alapozó évfolyamokon,

  • érvényesítjük a jó képességű, sokszínű osztályok integráló erejét,

  • nevelési elveink kibontakoztatásához a szülők és pedagógusok egyetértése és együttműködése szükséges.

 

Jelentkezési szándékukat a csatolt lap kitöltésével és visszaküldésével jelezhetik február 21-ig. Személyes tájékozódó beszélgetésre is lehetőséget adunk. Időpontot Nagy Éva iskolatitkártól kérhetnek. Az érdeklődőknek a leendő osztálytanítók részvételével iskolabemutató tájékoztatót február 12-én 17 órakor tartunk.

Jelentkezési lap

Alapítvány

 

Az alapítók azzal a céllal hozták létre az alapítványt, hogy az iskola tevékenységét olyan differenciált eljárásrendszerre építse, amelyben a pedagógiai magatartás a gyermek szükségleteihez igazodik. Egy sajátos pedagógiai étosz kialakítása a cél, amelyben az egyéni felelősségvállalás és az egyéni elkötelezettség lehetősége is benne van.

Ezen felül:

Az egyes gyerek autonóm erőinek és alkotó képességének minél sokrétűbb felhasználásával a személyiség kibontása.

A gyerek önállóságának, kezdeményezőkészségének és társas viselkedésének alakítása.

Az egészséges közösség toleráló, befogadó, szabályozó készségének segítségével a magatartási, beilleszkedési nehézségekkel küszködő gyerekek viselkedésének korrekciója.

Kincskeresőkért Alapítvány

1221 Budapest, Arany János u. 63/a

BANKSZÁMLA SZÁM:

11711041-21182192-00000000

OTP BANK NYRT.

Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium Kincskereső Tagiskolája

1119 Budapest, Fogócska utca 6.

Telefonszám: 061 2085538

kincskeresotagiskola@gmail.com