top of page

Naptár

2021/2022-as tanév rendje

Jelentkezés

ANDÓNÉ NAGY KATALIN

A 2022/23-as tanévben induló első osztályunkról

Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Szeretnénk néhány gondolattal segíteni a tájékozódásukat. Kérjük, az iskolakeresés során vegyék figyelembe tagintézményünk néhány meghatározó sajátosságát:

  • tagiskolánk kisiskola, hat évfolyamos

  • 26 fős létszámmal indítjuk az első osztályt,

  • az első három évben nem osztályozzuk tanulóinkat, csak szöveges értékelést adunk,

  • a türelmes, személyre szabott érlelés meghatározó elv az alapozó évfolyamokon,

  • érvényesítjük a jó képességű, sokszínű osztályok integráló erejét,

  • nevelési elveink kibontakoztatásához a szülők és pedagógusok egyetértése és együttműködése szükséges.

 

Jelentkezési szándékukat a csatolt lap kitöltésével és visszaküldésével jelezhetik február 18-ig. A digitális térben személyes tájékozódó beszélgetésre is lehetőséget adunk. Időpontot Nagy Éva iskolatitkártól kérhetnek.

 

Az érdeklődőknek az iskolabemutató tájékoztató módját és idejét a járványügyi helyzetre való tekintettel január végén fogjuk közzétenni.

Szeptemberben induló osztályunk tanítói Petik Ágota és Czimbal Barbara.

Az intézményünkkel kapcsolatban felmerült kérdésekre és hiedelmekre megfogalmazott válaszaink itt tölthetőek le.

Jelentkezési lap

form helye

Alapítvány

Az alapítók azzal a céllal hozták létre az alapítványt, hogy az iskola tevékenységét olyan differenciált eljárásrendszerre építse, amelyben a pedagógiai magatartás a gyermek szükségleteihez igazodik. Egy sajátos pedagógiai étosz kialakítása a cél, amelyben az egyéni felelősségvállalás és az egyéni elkötelezettség lehetősége is benne van.

Ezen felül:

Az egyes gyerek autonóm erőinek és alkotó képességének minél sokrétűbb felhasználásával a személyiség kibontása.

A gyerek önállóságának, kezdeményezőkészségének és társas viselkedésének alakítása.

Az egészséges közösség toleráló, befogadó, szabályozó készségének segítségével a magatartási, beilleszkedési nehézségekkel küszködő gyerekek viselkedésének korrekciója.

Kincskeresőkért Alapítvány

1221 Budapest, Arany János u. 63/a

BANKSZÁMLA SZÁM:

11711041-21182192-00000000

OTP BANK NYRT.

bottom of page