Sign In
Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium Kincskereső Tagiskolája | 1119 Budapest, Fogócska utca 6. | 061 2085538
Pedagógia
A Kincskereső Iskola 1988. szeptemberében alakult meg az akkori Teleki Blanka Általános Iskola (Budapest, XI. kerület Bikszádi u. 61-63.) alsó tagozatos tagiskolájaként. Fenntartója Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata. Az iskolára érvényesek mindazok a szabályok, formák, kötelezettségek, melyek az önkormányzati fenntartású iskolákra érvényesek. A modellintézménynek tekintett iskola létrejöttét az Oktatási Minisztérium jogelődje és a Soros Alapítvány is támogatta. Az iskola pedagógiai célkitűzéseinek megvalósításában jelentős anyagi segítséget nyújt még a Kincskereső Alapítvány is.
Fokozatosan bővült először négy, majd az 1996/97-es tanévtől hat évfolyamossá, minden évfolyamon egy-egy tanulócsoportot indítva. A hat évfolyamos iskolaszerkezet kialakítását az elmúlt évtized – hazai és nyugat-európai pedagógiai tapasztalatokra alapozó – oktatásügyi reformtörekvései tették lehetővé. Ezen iskolaszerkezet fenntartását a határozott szülői igények is indokolják.
A Kincskereső Iskola 1996. szeptember 1-jétől a Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium (Budapest, XI. kerület Bartók Béla út 141.) tagiskolájaként működik tovább, melyben hat délelőtti tanulócsoport, négy napközis csoport és két tanulószoba működik.
Az iskola gyermekközpontú modellintézmény, ezt az elnevezést a Soros Alapítvány a következőkkel indokolta:
„A gyermekközpontú szemlélet jellemzője a fejlődő gyermek testi és lelki állapotainak változásairól - s változó szükségletéről - való szakszerű tudás és az e tudás megismert tényekhez való viszonyulás metodikai és didaktikai képessége. Ebből fakad a belső, megújulásra kész erők ébren tartása s az önirányításra, a személyes autonómiára nevelés.”
A Kincskereső Iskola feladatául tűzte ki e pedagógiai kultúra terjesztését, ezért vesz részt az ország különböző tájairól érkező főiskolai hallgatók és pedagógusok képzésében, illetve továbbképzésében. Emellett modellként szolgál olyan pedagógiai koncepciók megvalósításához is, melyek célul tűzik ki beilleszkedési és teljesítményzavarral küzdő gyerekek integrált nevelését kisközösségben.