Sign In
Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium Kincskereső Tagiskolája | 1119 Budapest, Fogócska utca 6. | 061 2085538
Alapítvány
Az alapítók azzal a céllal hozták létre az alapítványt, hogy az iskola tevékenységét olyan differenciált eljárásrendszerre építse, amelyben a pedagógiai magatartás a gyermek szükségleteihez igazodik. Egy sajátos pedagógiai étosz kialakítása a cél, amelyben az egyéni felelősségvállalás és az egyéni elkötelezettség lehetősége is benne van.
Ezen felül:
Az egyes gyerek autonóm erőinek és alkotó képességének minél sokrétűbb felhasználásával a személyiség kibontása.
A gyerek önállóságának, kezdeményezőkészségének és társas viselkedésének alakítása.
Az egészséges közösség toleráló, befogadó, szabályozó készségének segítségével a magatartási, beilleszkedési nehézségekkel küszködő gyerekek viselkedésének korrekciója.
Kincskereső Iskola Alapítvány
Közhasznú alapítvány
1119 Budapest, Fogócska u. 6.
ADÓSZÁM:
18005811-1-43
BANKSZÁMLA SZÁMA:
11711034-20441760 OTP BANK NYRT.